Folkomröstningars fördärvlighet

För någon vecka sedan skrev jag ett inlägg om exemplet Katalonien och den fullständigt ansvarslösa politik som de katalanska nationalisterna där bedriver. Ett led i Puigdemonts och de andra upprorsledarnas ansvarslöshet var förstås den olagliga folkomröstningen. Konsekvensen av den ansvarslösheten är att motsättningarna bland ”katalanernerna” själva och i nationen, Spanien, ställs på sin spets, med alla faror det för med sig. En annan konsekvens är att företag lämnar Katalonien. Katalonien och hela Spanien blir fattigare. Dessutom är föreställningen att andra länder skulle acceptera den tänkta staten helt absurd – ett utslag av extremisters fantasi. Den spanska regeringen vidtar nu uppenbarligen den enda rimliga åtgärden, nämligen att upphäva Kataloniens regionala självstyre (Omni 20 oktober).

Iraks armé intar Kirkuk-provinsen

Katalonien är ett exempel på hur ansvarlösa ledare söker uppvigla folket och locka eller tvinga fram ett ”folkligt stöd” för sin absurda politik. Ett annat exempel på detta beteende är folkomröstningen i irakiska Kurdistan med samma syfte som exemplet Katalonien. Att splittra Irak kan inte rimligen vara något bra sätt om man vill skapa fred och välstånd i regionen och skulle självklart inte accepteras av Iraks grannar – särskilt inte de med betydande kurdiska minoriteter. Det skulle rimligen inte heller accepteras av andra ansvarskännande stater. Därför är det mycket glädjande att den irakiska statsledningen och Iraks krigsmakt nu verkar ha förmåga och självförtroende att slå tillbaka sådant beteende (Omni 20 oktober och 19 oktober).

Ett tredje aktuellt exempel på folkomröstningars fördärvlighet är förstås Brexit-omröstningen i Storbritannien, vars konsekvenser ännu är oöverblickbara (Omni 20 oktober), men uppenbart åstadkommer stora skador både för EU och UK.

Medan de två första av dessa aktuella folkomröstningar är exempel på hur maktgalna, extremnationalistiska politiker utnyttjar folket och folkomröstningar för sina syften är den tredje ett exempel på hur fega politiker försöker ta skydd bakom folket – i det här fallet med gruvligen misslyckat resultat. Om något förtjänar epitetet populistiskt, så är det just folkomröstningar.