Nizami ‘Aruzi – Fyra skrifter

Fyra skrifter är en bok tillkommen i det persiska kulturområdet i mitten av 1100-talet, då författaren, Nizami ‘Aruzi, var hovskrivare i Bamiyan i nuvarande Afghanistan. Boken är översatt och kommenterad av fil dr Ashk Dahlén.
Det känns viktigt för mig att något litet hjälpa till att påminna om den kulturella storhet som fanns – och naturligtvis ännu finns – i dessa av krig och fanatism idag alltför plågade länder. Detta också som ett tack till personliga vänner.
Ett exempel på kultursfärens betydelse kan vara läkaren Muhammad Zakariyya Razi (död 934), som nämns i boken och vars medicinska Handbok (i mer än tjugo band) trycktes på latin i renässansens Italien år 1486 och har haft betydande inverkan i Europa.

Visst kräver boken att man ger sig till tåls och vänjer sig vid en stil och ett språkbruk som inte är så vanliga i våra dagar, men det kan det vara värt!